Shamansk healingMedicinmän och kvinnor har sedan urminnes tider vetat att vi människor omges av ett energifält. I detta energifält finns "imprints" eller avtryck som påverkar hur vi lever och hur vi kommer att dö. Vissa avtryck som skapar blockeringar i energin har skapats utav trauman inte bara i  detta liv utan även i från tidigare liv, vi kan också bära med oss blockeringar som är nedärvda från vår släkt.

Dessa blockeringar kan ibland påverka kroppen på olika sätt tex, låg energi, depression, ätstörningar, sömnsvårigheter, fysiska besvär, sorg mm


Liksom yogis renar sina energikanaler (nadis) för att uppnå upplysning så löser shamanen upp blockeringar i kroppen så att energin kan flöda fritt, vilket därmed ger hälsa och upplysning.

Västerländsk medicin är väldigt bra, men vid viss problematik botar denna medicin enbart symtomen, medan shamanens medicin raderar ut själva källan till ohälsan. När själva "imprinten" raderas sker ett skifte i energin vilket påverkar oss på många plan, när vi helar insidan så visar sig detta även på utsidan. Ditt liv förändras.

Jag har haft en strävan under ett flertal år att bli så ren och hel som möjligt, genom denna uråldriga energimedicin har jag upplevt och funnit vägen till ett liv i ljus,kärlek och hälsa!

Jag vill nu dela med mig till de som också är redo att göra förändringar i sitt liv, detta kan jag göra genom att erbjuda dig shamanska behandlingar/samtal beroende på hur din problematik ser ut!

Välkommen att boka din tid! 


Lina

DSCN0969.JPG